PRIVACYVERKLARING

INZAKE ONLINECONTENT VOOR HONDA KLANTEN (BELGIË)

Honda doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Deze privacyverklaring legt u uit hoe Honda Motor Europe Limited (België) ('Honda', 'wij/we', 'ons') uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u websites en apps van Honda die verwijzen naar deze privacyverklaring (samen 'Honda onlinecontent') bezoekt, downloadt of wanneer u contact opneemt met Honda in dit verband. Ook uw gegevensbeschermingsrechten, waaronder het recht van verzet tegen een deel van de verwerking door Honda, worden erin beschreven. In het hoofdstuk 'Uw keuzes en rechten' vindt u meer informatie over uw rechten en over de manier waarop u ze kunt uitoefenen.

We kunnen u ook bijkomende informatie geven bij het verzamelen van persoonsgegevens. Dat doen we wanneer het naar onze mening zou kunnen helpen om relevante en tijdige informatie te verstrekken.

Welke persoonsgegevens verzamelen we

We verwerken de volgende types persoonsgegevens:

Waarom we deze persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden.

 • Wanneer dat nodig is om de rechtmatige belangen en de wettelijke rechten van Honda te beschermen, indien uw gegevensbeschermingsrechten niet prevaleren op onze belangen en rechten.
 • Het beschermen van onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik in verband met naleving, doelstellingen op het vlak van regelgeving, audit, rechtsvorderingen (inclusief de bekendmaking van dergelijke informatie in het kader van een juridische procedure of rechtszaak) en andere vereisten op het vlak van ethiek en nalevingsrapportage.

  Honda zal ook persoonsgegevens omzetten in anonieme gegevens en die gebruiken (doorgaans op basis van geaggregeerde statistische gegevens) voor onderzoek en analyse op het vlak van de verbetering van de Honda onlinecontent, om trends te analyseren en producten op maat te maken. Geaggregeerde persoonlijke informatie identificeert u of andere gebruikers van de Honda onlinecontent niet persoonlijk.

  Hoe we uw persoonsgegevens delen

  (a) Gegevensoverdracht binnen de Honda bedrijvengroep

  We delen uw persoonsgegevens met leden van de Honda Group (voor meer informatie zie http://world.honda.com/profile/overview/).

  Voor de bovengenoemde doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt in of worden ze opgevraagd via leden van de Honda bedrijvengroep die zich in rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') bevinden. Hun gegevensbeschermingswetten zijn niet gelijkwaardig aan die in de EER. Wanneer we uw gegevens doorgeven binnen de Honda bedrijvengroep, maken we gebruik van standaard contractuele gegevensbeschermingsclausules, die door de Europese Commissie werden goedgekeurd.

  (b) Gegevensoverdracht naar erkende Honda verdelers en -herstellers

  We delen uw persoonsgegevens met erkende Honda verdelers en -herstellers in de EER. Een volledige lijst van Honda verdelers kunt u hieronder raadplegen: Wagens: https://www.fl.honda.be/cars/dealer-search.html
  Motorfietsen: https://www.fl.honda.be/motorcycles/dealer-search.html

  (c) Gegevensoverdracht naar ondernemingen die diensten verlenen op grond van een contract

  Uw persoonsgegevens worden gedeeld met bedrijven die op grond van een contract diensten verlenen aan de Honda bedrijvengroep, zoals de ondernemingen hieronder:

  Gegevensoverdracht buiten de EER

  Gelet op bovengenoemde doeleinden zullen we uw persoonsgegevens doorsturen naar organisaties buiten de EER. Hierbij kunnen we gebruikmaken van standaard contractuele gegevensbeschermingsclausules, die door de Europese Commissie werden goedgekeurd. We kunnen uw gegevens ook doorgeven naar organisaties in de VS die deelnemen aan het EU-VS-privacyschild of die beschikken over bedrijfsregels ter bescherming van uw gegevens, die door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten zijn goedgekeurd. Voor meer informatie, bijvoorbeeld voor een kopie van de documenten die we gebruiken om uw informatie te beschermen, kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u hierna onder 'Neem contact met ons op'.

  Google Analytics

  Wanneer u uw toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics voor de optimalisering van de performance van uw Honda app, kan Google uw gegevens opslaan of verwerken in de VS of in een ander land waar Google of zijn subprocessors over faciliteiten beschikken. Wanneer dit het geval is, zullen we alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

  Uw keuzes en rechten

  (a) Uw algemene keuzes en rechten

  Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld als het inwilligen van uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt om de verwijdering van informatie die wij moeten bijhouden omdat de wet dat van ons verlangt of omdat we daar dwingende legitieme belangen bij hebben.

  (b) Uw keuzes en rechten op het vlak van direct marketing

  Honda zal u de mogelijkheid geven om te kiezen voor opt-in (toestemming) om uw contactgegevens te laten gebruiken voor marketingdoeleinden op het ogenblik dat we u vragen om uw gegevens in te vullen.

  Als u niet wenst dat wij u directmarketingmateriaal sturen, of dat we uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering in verband met direct marketing of dat we uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde vragen om dit niet te doen, door:

  (c) Uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit kan gevestigd zijn in de plaats waar u woont, of waar u werkt, of waar er een inbreuk op de gegevensbeschermingsverplichtingen heeft plaatsgevonden.

  Gegevensbewaring

  We zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig voor het legitieme belang van Honda in overeenstemming met de toepasselijke wetten, of om op uw verzoek een dienst te leveren, of om een wettelijke vereiste na te leven. De bewaartermijn van persoonsgegevens zal in geen geval langer zijn dan vijf jaar na het tijdstip waarop de gegevens voor het eerst door ons werden ingewonnen. Op het einde van de bewaartermijn zullen we de nodige stappen ondernemen om uw persoonsgegevens te vernietigen of om ze te bewaren in een vorm die u niet langer identificeert.

  Valse e-mails in naam van Honda

  Honda is zich bewust van valse e-mails, beter bekend als 'phishing'. Dergelijke e-mails kunnen aankondigingen bevatten zoals personeelsadvertenties, jobaanbiedingen en meldingen van wedstrijdprijzen. Deze e-mails gebruiken Honda's naam om zich voor te doen als authentiek en zijn enkel bedoeld om persoonlijke informatie over klanten te verkrijgen (bv. creditcardnummers of wachtwoorden). Honda heeft niets te maken met deze e-mails en Honda maakt geen gebruik van dergelijke methodes voor personeelsadvertenties of om te communiceren met wedstrijdwinnaars.

  Helaas zijn deze valse e-mails een groeiende vorm van internetfraude. Deze praktijk wordt uitgevoerd hetzij door rechtstreeks een nagemaakte e-mail naar slachtoffers te sturen, hetzij door hen naar een website te leiden waar persoonlijke gegevens worden gevraagd.

  Valse jobaanbiedingen zijn doorgaans gericht op personen in het buitenland, aangezien de fraudeplegers hen vragen om geld naar hen op te sturen voor Belgische visa. Honda vraagt nooit om betalingsgegevens in verband met sollicitaties of communicatie in dat verband. Neem bij twijfel over de geldigheid van een werkaanbod contact op met Human Resources, Honda Belgium, Doornveld 180, Sphere Business Park, Zoning 3, 1731 Zellik, België.

  Recente e-mailberichten over wedstrijdprijzen kwamen zogezegd van Honda. Honda vraagt nooit om betalingsgegevens in verband met prijswinnaars of communicatie in dat verband.

  Honda raadt u aan zeer voorzichtig te zijn als u een e-mail krijgt in naam van Honda waarin om persoonlijke of financiële informatie wordt gevraagd en als u twijfelt aan de authenticiteit.

  Updates van deze privacyverklaring

  Deze privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt. We zullen de datum bovenaan deze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen en sporen u aan om de Honda onlinecontent na te kijken op wijzigingen aan deze privacyverklaring. In sommige gevallen zullen we u ook actief wijzen op specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten of belangrijke wijzigingen aan deze privacyverklaring, zoals vereist door de toepasselijke wetten.

  Neem contact met ons op

  De Honda onlinecontent wordt gecontroleerd door Honda Motor Europe (Belgium) Limited (ondernemingsnummer BE0467016396), de data controller voor persoonsgegevens die worden verzameld via de Honda onlinecontent. De maatschappelijke zetel bevindt zich in Doornveld 180, Sphere Business Park, Zoning 3, 1731 Zellik, België.

  Indien u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, mag u zeker contact met ons opnemen op honda.benelux.gdpr@honda-eu.com. Er kan met onze data protection officer ook contact worden opgenomen op DPO-BN@honda-eu.com.